Konseptointi ja prototyyppisuunnittelu

Konseptointi ja prototyyppisuunnittelua uuden digitaalisen palvelun liiketoimintapotentiaalin testaamista varten.  Digitaalihurmassa uusien palveluiden tai liiketoimintojen toteutus jää monelta yritykseltä vain ajatustasolle. Toisaalta valitettavan usein lopullinen toteutus kestää turhan kauan johtuen yrityksen sisäisistä prosesseista ja organisaation rakenteista. Vastauksemme tähän haasteeseen on prototypiointi sekä palautteen vaatiminen asiakkaalta koko prosessin ajan. Haluamme sitouttaa asiakkaan avainhenkilöt mukaan kehitykseen jatkuvan uudelleensuuntaamisen mahdollistamiseksi. Kevyempi prototyyppi voidaan toteuttaa jopa parissa viikossa.

Konseptoinnin ja prototyyppisuunnittelun vaiheet:

Idean ja konseptin kirkastaminen -> Suunnittelu-> Tekninen toteutus -> Hyväksyntä -> Jatkokehitys

Jatkokehitys vaihe käynnistetään sitten kun prototyyppi versiota on kokeiltu oikeassa ympäristössä. Tehdään tarkempi suunnittelma jatkokehitystä varten jotka perustuvat prototyyppi vaiheen palautteisiin.

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa!

Top