Millaisia haasteita DeviceVault ratkaisee?

Fyysisten laitteiden heikko saatavuus laitevalmistajien ohjelmistokehityksen aikana on todellinen ongelma laitevalmistajillePrototyyppejä ja laitteita ei riitä kaikille kehitystiimeille ja nykyiset etäyhteysratkaisut eivät palvele parhaimmalla tavallaTämä on tullut selväksi lukuisten yritysten kanssa käytyjen keskustelujen myötä 

Devatuksessa on ollut jo tovin oman tuotteen kehittäminen tekeillä ja itse aloitin vuoden alkupuolella tuotepäällikkönä Devatuksen DeviceVault tuotteelleVuosi 2021 on tähän asti ollut hyvin mielenkiintoinen ja asiat ovat edenneet hyvinTilanne loppuvuodellekin näyttää olevan erinomainen ajatellen tulevia pilottiprojektejajoita on jo ihan jonossa astiOlemme halunneet keskittyä tietynlaisiin yrityksiin ja käytöttapauksiinjotka samalla vievät meidän tuotteemme kehitystä eteenpäin tukien visiotamme. Erittäin innostavaa on se, että keskustelujen myötä saatu palaute on ollut erittäin positiivista ja nähdäänettä tälle ratkaisulle on todellinen tarve markkinoilla. 

Samalla on myös muitakin mielenkiintoisia projekteja työn alla, kuten esimerkiksi Devatus on mukana sparrattavana KasvuOpenissa DeviceVault tuotteen osalta. 

Mitä DeviceVault ratkaisee tällä hetkellä?  

Käyttötarpeita ja tilanteita on monia, mutta ytimenä on se, kuinka saada laitevalmistajien fyysiset laitteet helposti saataville tuotekehitysvaiheessa, kun niihin ollaan kehittämässä digitaalisia ratkaisuja. 

Esimerkiksi teollisen sektorin laitevalmistajat voivat tuoda omien testilabrojen laitteet saataville tuotekehitystiimeille ympäri maailmaa, jolloin laite- ja ohjelmistovariantit saadaan testattua jo aikaisessa vaiheessa ketterästi. 

 

Tunnistettuja haasteita, joihin on törmätty asiakasprojekteissa sekä asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen myötä. 

 • Kaikille kehittäjille tai tiimeille ei pystytä lähettämään laitteita
  • Prototyyppien ja laitteiden tuottaminen vie aikaa ja laitteet maksavat 
  • Laitteiden lähettäminen, hallinnointi ym. vaatii työaikaa 
  • Laitteiden käyttöaste ei ole tehokasta, valtaosa laitteista lojuu käyttämättöminä suurimman osan ajasta 
  • Tiimit työskentelevät hajautetusti, joten ei ole mitenkään järkevää toimittaa kaikille omia laitteita. 
 • Koska laitteita ei ole kaikille tarpeeksi ja uusia malleja ja ohjelmistoversioita ilmestyy näihin säännöllisin väliajoin – yhteensopivuuden varmistaminen on nykyhetkellä todella työlästä. 
 • Nykytilannetta on ratkaistu mm. VPN-ratkaisuilla, mutta nämäkin on koettu hankalaksi tietyin osin ja yleensä toinen osapuoli pääsee yhteyden avulla näkemään “liikaa” verkkoon pääsyn takia. 
 • Bugit ja yhteensopivuusongelmat tulevat kalliimmaksi ja työläämmäksi korjata, jos ollaan päästy koittamaan oikealla laitteella juuri ennen tuotantoon menemistä.  

Olemme oman tuotteen/palvelun kehittämisen osalta ratkaisemassa tätä esiin tullutta haastetta. DeviceVault mahdollistaa yhteyden ilman monimutkaisia VPN-ratkaisuja tuomalla laitteet saataville aikaisessa tuotekehitysvaiheessa, tarjoamalla syvyyttä ohjelmistotestaukseen hyödyntämällä oikeaa fyysistä laitetta.  

Vuosi 2021 on puolivälissä ja olemme erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa hankkeemme kanssa ja meillä on ollut hyviä keskusteluita useiden yritysten kanssa heidän tarpeistaan liittyen fyysisten laitteiden käyttämiseen tuotekehityksen aikana.

 

Lue lisää DeviceVaultista.


Juha Syrjälä
Product Manager
juha.syrjala@devatus.fi